Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy w Tychach. Bezpłatna Infolinia: 800 70 30 97

Poradnik cz.1: Zostajesz spadkobiercą i co dalej?

Poradnik cz. I. Zostajesz spadkobiercą i co dalej …?Poznaj 23 kroki sukcesji finansowej.

Wstęp

Krok: 1.         Szpital/pogotowie ratunkowe

Krok: 2.         Zakład pogrzebowy

Krok: 3.         Urząd stanu cywilnego

Krok: 4.         Kościół/Zakład pogrzebowy

Krok: 5.         Zakład pracy

Krok: 6.         Zakład ubezpieczeń Społecznych ZUS Wniosek ZUS Z-12

Krok: 7.         ZUS – Renta Rodzinna

Krok: 8.         Towarzystwa ubezpieczeń ogólnych i na życie 

Krok: 9.         Zakład pracy : Odprawa pośmiertna

Krok: 10.       Bank : Karty Kredytowe

Krok: 11.       Bank : Konta, lokaty i rachunki, zeznanie podatkowe SD-Z2/SD-3

Krok: 12.       Bank: Kredyty i poręczenia

Krok: 13.       Przedsiębiorstwa dostarczające media : gaz, elektryczność, wodę oraz operatorzy komórkowi, internetowi, telewizji

Krok: 14.       Spółdzielnia mieszkaniowa

Krok: 15.       Najem lokalu mieszkalnego

Krok: 16.       Notariusz : Akt poświadczenia dziedziczenia

Krok: 17.       Sąd: Postanowienie o nabyciu spadku

Krok: 18.       Sąd – Wydział Ksiąg Wieczystych

Krok: 19.       Wydział komunikacji

Krok: 20.       Otwarty Fundusz Emerytalny (II FILAR) i subkonto ZUS

Krok: 21.       Bank – Środki pieniężne na rachunkach i lokatach

Krok: 22.       Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Krok: 23.       Urząd Skarbowy.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

©2012 Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy. Dalsze rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na tej stronie nie jest dozwolone.