Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy w Tychach. Bezpłatna Infolinia: 800 70 30 97

Podatek od spadków i darowizn – posłowie proponują likwidację ulg

Sukcesja finansowa

Z końcem sierpnia do konsultacji społecznych trafił poselski (zgłoszony przez Ruch Palikota) projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Projektodawcy chcą zlikwidować obecny system ulg i obniżyć stawki podatku.

„Celem nadrzędnym proponowanych zmian jest uproszczenie przepisów, racjonalizacja stawek podatkowych, które z uwagi na wysokość blokują obrót w drodze darowizn, a niejednokrotnie prowadzą do zawierania umów pozornie odpłatnych, opodatkowanych znacznie niższymi stawkami podatku od czynności cywilnoprawnych. Praktyka taka poza problemem ważności takich pozornych umów utrudnia członkom najbliższej rodziny darczyńcy dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku” – czytamy w projekcie.

Posłowie Ruchu Palikota chcą całkowicie zlikwidować obecny system ulg, który jest – ich zdaniem – zbyt rozbudowany i skomplikowany.

Do art. 4a ustawy trafić miałby zapis o ograniczeniu możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych do wysokości wartości czystej 1 mln zł (w okresie 5 lat). Wysokości kwot zwolnień od podatku miałyby natomiast zostać uproszczone i ujednolicone we wszystkich grupach podatkowych – do pełnych kwot trzech progów 5, 10 i 15 tys. zł, odpowiednio dla III, II i I grupy podatkowej.

„Proponuje się trzy nowe stawki podatku dla każdej z grup podatkowych o charakterze liniowym, odpowiednio 1%, 2% i 3% dla I, II i III grupy podatkowej. Takie uproszczenie znacząco wpłynie na system wyliczania podatku od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku i usprawni mechanizm jego obliczania” – przekonuje projektodawca.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski projekt (zgłoszony przez Ruch Palikota) ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Nowelizacja miałaby wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i mieć zastosowanie również do spraw wszczętych przed wejściem aktu w życie, ale niezakończonych decyzją ostateczną.

mp

Artykuł udostępniony przez www.podatki.biz

©2012 Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy. Dalsze rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na tej stronie nie jest dozwolone.